Barnomsorg & utbildning

Nyheter


  • 2015-06-11 07:00
    Nya avgiftsnivåer för maxtaxan

    Från och med 1 juli 2015 är högsta avgiftsgrundade inkomst 42 890 kr.


  • 2015-06-02 11:01
    Nyheter om busskort från hösten 2015

    Från och med hösten 2015 kommer Upplands lokaltrafik (UL) att hantera alla busskort. För dig som har rätt till busskort, eller efter ansökan fått ett beviljat, innebär det att busskortet skickas direkt till din folkbokföringsadress.


Läs mer