Barnomsorg & utbildning

Nyheter


  • 2015-03-27 10:30
    Dialogmöte om kvalitet i skolan

    Barn- och utbildningsnämnden höll ett dialogmöte om kvalitet i skolan med föräldrar till barn i förskolan i Östhammars tätort och föräldrar med barn i familjedaghem i Östhammar/Öre-grundsområdet den 26 mars.


  • 2015-01-27 15:39
    COPE – föräldrautbildning

    Kursen startar måndag 9/2 2015  kl.18.00 - 20.00. Den här terminen erbjuder vi Cope i första hand till familjer i Österbybruk.


Läs mer