Barnomsorg & utbildning

Nyheter


  • 2015-06-11 07:00
    Nya avgiftsnivåer för maxtaxan

    Från och med 1 juli 2015 är högsta avgiftsgrundade inkomst 42 890 kr.


  • 2015-06-08 10:35
    Föreläsning om språklek och läsförståelse

    Den 27 maj kom Maria Rydkvist och föreläste för pedagoger som arbetar i förskolan, förskoleklass och grundskolan.  Det var över 100 nyfikna och engagerade pedagoger som kom till Österbybruksskolan för att lyssna till hennes föreläsning.


Läs mer