Kvalitet & utvärderingar

Genom att utvärdera och mäta resultat får vi redskapen för att kunna utveckla och förbättra verksamheterna i förskolan och skolan.

Några av de viktigaste verktygen i utvecklingsarbetet är Enkäter - Kvalitetsrapporter - Sammanställningar och Analyser. Vi använder Statsys som kvalitetsverktyg.

Betyg och ämnesprov

Efter varje läsår görs en omfattande sammanställning av varje skolas resultat som sedan rektor analyserar tillsammans med sina lärare.

Föräldra- och elevenkäter

Varje läsår genomförs en enkätundersökning för att ta reda på vad elever och föräldrar tycker om verksamheten.

Kvalitetsrapporter

Varje förskola och skola gör löpande olika typer av kvalitetsrapporter, där verksamheten analyseras och förbättringsåtgärder redovisas.

Skolinspektionens tillsyn

Under våren 2011 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av förskole- och skolverksamheten i Östhammars kommun. Under höstterminen 2015 är det dags för en ny tillsyn.

Språkutveckling

Östhammars förskolor och skolor ska arbeta mer intensivt med språkutveckling. Detta ska genomsyra alla ämnen i skolan eftersom ämnen har sitt specifika språk där begrepp utgör en grund för att förstå ämnet och kunna kommunicera ämneskunskaper.

Statistik och prognoser

Här finns statistik över antal barn och elever, prognoser över framtida barn- och elevantal, resultat, personaltätheter och kostnader över tid m m.

Publicerad: 2015-01-13

Jämför grundskolor


På Utbildningsinfo.se kan du jämföra grundskolorna och deras resultat

Extern länk till Utbildningsinfo.se (Öppnas i nytt fönster) Jämför grundskolor

Jämför gymnasieutbildningar


På Utbildningsinfo.se kan du jämföra gymnasieskolornas utbildningar

Extern länk till Utbildningsinfo.se (Öppnas i nytt fönster) Jämför gymnasieutbildningar