Hur verksamheten är organiserad

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns 13 förskolor, 12 grundskolor, två gymnasieskolor, familjedaghem, öppna förskolor, grundsärskola, kulturskola och vuxenutbildning.

Verksamheterna är organiserade i barnomsorg, grundskola, elevhälsa, Bruksgymnasiet, Forsmarks skola och vuxenutbildning.
Organisationsskiss

Klicka här för en större bild

Publicerad: 2015-07-14