Årets teknikpris till Österbyskolan

Teknikföretagen delar varje år ut 25 teknikpriser värda 50 000 kronor runt om i Sverige. Efter en ansökan från NO-läraren Annika Jendelöv och Österbyskolan blev det deras tur i år.
– Det kom som en total överraskning. Det är helt fantastiskt att det finns den här möjligheten. Det här är rena drömmen för mig som NO-lärare, säger Annika Jendelöv.

Med hjälp av de 50 000 kronorna kommer skolan nu få ökade möjligheter att köpa in mer material och satsa på utökat samarbete med de lokala företagen. Projektet förväntas starta till höstterminen 2012.
– Det är väldigt roligt att vi får den här chansen. Det här är ett jättebra tillfälle att få lära sig mer om uppfinningar och teknik. Jag är väldigt intresserad av ämnet och kan tänka mig att jobba med det i framtiden, säger åttondeklassaren Alexander Forsberg.

I Österbyskolans ansökan formulerades planen att skapa ett utbytesprojekt med ett antal lokala teknikföretag. Tanken är att eleverna ska få komma på studiebesök hos företagen och i gengäld arbeta med uppgifter kopplade till företagens verksamhet. Ambitionen är att distansen mellan skolan och företagen ska minska.
– Varje klass mellan årskurs sex och nio kommer få ett företag var att samarbeta med. Vi har gjuteriet här i Österby, Dannemora gruva, Sandvik och Forsmark som stora lokala aktörer. Sedan kommer vi att vända oss mot lite mindre företag också, säger Annika Jendelöv.

Under onsdagen ordnade Teknikföretagen en mindre presskonferens på Österbyskolan för att dela ut priset. Teknikföretagen representerades där av Tommy Lind. Vid sin sida hade han Leif Wallin från teknikföretaget Cargotec. Cargotec utgör ett av Teknikföretagens 3500 medlemsföretag i Sverige.
– Det här är ett väldigt viktigt led i att skapa intresse för teknik och säkra återväxten nedåt i åldrarna. Österbyskolans projekt tror vi kommer att bidra till detta, säger Tommy Lind.

Leif Wallin har under de senaste åren sett en vikande trend för teknikintresset bland ungdomar och unga vuxna.
– Jag tror att det i mångt och mycket handlat om en vanföreställning att industrin är smutsig och tung. Att jobba med teknik är betydligt öppnare och mer positivt än vd många tror, säger Leif Wallin.

 Källa: UNT, 2012-03-28

Publicerad: 2012-03-30