Studie- och yrkesvägledning

För dig i grundskolan

Grundskolans studie- och yrkesvägledare vägleder och ínformerar elever och föräldrar inför studie- och yrkesval.

Målsättningen är bland annat att du som elev ska få en bättre grund inför dina val till gymnasiet och få större kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för dig.

Frösåkersskolan
Lena Walldor-Blücher
0173-862 83
070-786 61 20

Olandskolan och Vallonskolan
Linnéa Hedman
0173-858 05, 866 87

Österbyskolan
Hans Lagenius
0173-856 05, 070-647 55 50

För dig i gymnasieskolan

Gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare har till uppgift att hjälpa dig med olika val inom gymnasieskolan. Att se vilka möjligheter och konsekvenser ditt val innebär, att planera övergångar till andra skolformer, att finna utbildningar och yrken som passar just dig, och vad som krävs inför utbildningar efter gymnasiet. 

Bruksgymnasiet
Utvecklingsledare för studie- och yrkesvägledarna
Åse Hedenmalm-Enekvist
0173-866 52, 070-612 09 09

Ingalill Lundberg
0173-866 20

Hans Lagenius
0173-866 17, 070-647 55 50

Vuxenutbildningen
Håkan Söderholm
0173-866 53

Publicerad: 2014-03-26