Hushållskompostering

Lägre avgift för sophämtning vid kompostering

Genom att kompostera organiskt avfall kan du få ett sophämtningsabonnemang med miljöservice. Miljöserviceabonnemanget innebär lägre kostnad och hämtning av sopor cirka 1 gång per månad.

Kompostering

En stor del av köksavfallet är komposterbart och genom att kompostera kan du minska mängden sopor från ditt hushåll och därmed göra en insats för miljön. Vid kompostering bryts organiskt avfall som t ex grönsaker, kött och hushållspapper ner till jord med hjälp av maskar, insekter, svampar och mikroorganismer. Den kompostjord som bildas är näringsrik och kan användas som jordförbättrare i trädgården.

Krav på behållare för kompostering av hushållsavfall:

  • Behållaren ska vara ventilerad och gjord i ett tåligt material.
  • Behållaren ska vara så tät att fåglar, möss eller råttor inte kan ta sig in, dvs skadedjurssäkert.
  • Behållaren ska vara isolerad om den ska användas året om. 
  • Volymen på behållaren ska vara anpassad efter antalet personer som utnyttjar den, ett fritidsboende kräver mindre volym än ett permanentboende. 
  • Behållaren bör placeras lättåtkomligt. 
  • Behållaren ska ha ett lock så att regnvatten inte regnar in och ha en botten som är tät eller ha hål med en diameter på högst 5 mm eller nät med maskor på högst 5 mm. 
  • Behållaren bör vara tvådelad eller bestå av två stycken fristående behållare.

Kompostbehållare kan köpas på exempelvis byggmarknader, välsorterade varuhus och vitvaruhus.

Kompostering av hushållsavfall ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Publicerad: 2014-02-13

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
se vår kontaktlista, eller
ring växeln 0173-860 00 

samhallsbyggnads
namnden@osthammar.se

Eller använd vårt kontaktformulär.