Hushållskompostering

Hemkompostering av matavfall


En stor del av köksavfallet är komposterbart och genom att kompostera kan du minska mängden avfall från ditt hushåll och därmed göra en insats för miljön. När du komposterar ditt organiska avfall kan du få ett avfallsabonnemang som kallas miljöserviceabonnemang. Abonnemanget innebär en lägre kostnad och hämtning av avfallet var 4:e vecka. Matavfallet blir till näringsrik jord som du kan använda i din trädgård.

Kompostering av hushållsavfall skall anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Blankett för detta hittas i blankettarkivet på hemsidan under menyn "boende, miljö och hälsa".

Vad kan komposteras?

 • råa och tillagade rester av kött och fisk, grönsaker, frukt, säd och mjölprodukter
 • ägg och äggskal
 • te, kaffesump och filter
 • hushållspapper, ofärgade servetter och pappersnäsdukar
 • grenar, kvistar, löv, barr och gräsklipp i små mängder. Det är bra att blanda lite trädgårdsavfall med hushållsavfallet.

Vid kompostering bryts organiskt avfall som t ex grönsaker, kött och hushållspapper ner till jord med hjälp av maskar, insekter, svampar och mikroorganismer. Den kompostjord som bildas är näringsrik och kan användas som jordförbättrare i trädgården. 

Vad ska jag inte kompostera?


Kompostera inte sjuka växtdelar, ogräs, kalk, vedaska, cigarettfimpar, snus, plast, metall, dammsugarpåsar, rengöringsmedel etc. 

Krav på behållare för kompostering av hushållsavfall:

 • Behållaren ska vara ventilerad och gjord i ett tåligt material.
 • Behållaren ska vara så tät att fåglar, möss eller råttor inte kan ta sig in, dvs skadedjurssäkert.
 • Behållaren ska vara isolerad om den ska användas året om. 
 • Volymen på behållaren ska vara anpassad efter antalet personer som utnyttjar den, ett fritidsboende kräver mindre volym än ett permanentboende. 
 • Behållaren bör placeras lättåtkomligt. 
 • Behållaren ska ha ett lock så att regnvatten inte regnar in och ha en botten som är tät eller ha hål med en diameter på högst 5 mm eller nät med maskor på högst 5 mm. 
 • Behållaren bör vara tvådelad eller bestå av två stycken fristående behållare.

Kompostbehållare kan köpas på exempelvis byggmarknader, välsorterade varuhus och vitvaruhus.

 

Publicerad: 2015-01-27

Kontakt

Ring Östhammar direkt
0173-860 00

E-post:

byggochmiljo@osthammar.se
Eller använd vårt kontaktformulär.