Renhållning

Vi ansvarar för hämtning av ditt hushållsavfall - vintertid från ca 8000 kunder och sommartid från ca 11 000 kunder.
Enheten ansvarar också för latrinhämtning från ca 300 kunder och slamtömning av cirka 4 300 enskilda avloppsanläggningar.

För hämtning och transport av hushållsavfall anlitas entreprenörer.
Avfallet körs till Vattenfall Värme AB Norden för förbränning.

Allt administrativt arbete som kundtjänst och fakturahantering sköts av kommunen.
Även arbetet ute på våra avfallsanläggningar och återvinningscentraler sköts av kommunen.

Det här gör vi för renhållningsavgiften du betalar

•Hämtar och transporterar hushållsavfall, latrin, slam och brännbara grovsopor

•Sorterar grovsopor för återvinning

•Tar hand om brännbart avfall för energiåtervinning

•Samlar in och skickar kyl- och frysskåp till återvinning

•Samlar in elavfall

•Håller med fasta miljöstationer för farligt avfall

•Informationsinsatser

 

Publicerad: 2015-04-14

Kontakt

Renhållningschef
Lars Ekman
epost

Östhammar Direkt
Telefon 0173-860 00
epost

Taxor

Renhållningsordning
 

Renhållningstaxa gällande från 2015-01-01

                          
Avfallsplan