Parkeringstillstånd

Ett tillstånd innebär att man får parkera på handikapplatser samt gator där parkeringsförbud gäller. Parkeringstillståndet är rikstäckande och gäller även inom EU länderna.

Enligt Trafikförordningen SFS 1998:1276 13 kap 8 § kan parkeringstillstånd
utfärdas till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon samt rörelsehindrade som alltid behöver hjälp av förare.

Information och regler

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Östhammars kommun kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år (ändrat från 2015-01-01). Tillståndet förnyas inte med automatik utan du måste själv lämna in en ny ansökan i god tid innan det gamla går ut.
En handläggare bedömer din ansökan och samråder i vissa fall med läkare.

Ansökan skickas tillsammans med läkarintyg och ett nytaget foto till Tekniska kontoret.
Handläggningstiden är cirka två veckor. Om din ansökan beviljas, skickar vi tillståndet hem till dig och om du skulle få avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

Ansökan till:
Östhammars kommun
Tekniska kontoret
Box 66
742 21 Östhammar

Ansökan inkl. läkarintyg

Bilaga

Regler

 

Information från Transportstyrelsen

Publicerad: 2015-02-12

Kontakt


Frågor el funderingar?

Handläggare
Solfrid Aagedal Sundberg
Telefon 0173-861 96        
epost