Djur som stör

Enligt 36 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Trots detta kan det uppstår situationer som verkar störande på grund av djurhållningen.

Lantbruk och hästgårdar

Lantbruk och andra djurhållande gårdar kan påverka omgivningen genom buller i form av till exempel fläktar och djurläten, lukt från både foder, djur och gödsel, samt faunan, till exempel flugor, och i vissa fall möss och fåglar. Dessa störningar går bara delvis att eliminera och är därför något som man måste räkna med i viss omfattning kring sådana företag.

Hundar och katter

Hundar som skäller eller förorenar och katter som går ute utan tillsyn och förorenar i sandlådor etc. kan vara en störning/olägenhet. Den störning som du anmäler ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det innebär att störningen eller olägenheten inte kan vara tillfällig eller liten. I första hand ska du kontakta djurägaren och påtala störningen eller olägenheten och ge denne en möjlighet att åtgärda detta.

Innan du gör en anmälan om klagomål eller störning till samhällsbyggnadsförvaltningen bör du först samtala med djurägaren. Djurägaren kan vara omedveten om problemet och bör få en chans att rätta till det. I anmälan ska tydligt framgå vem som är djurägare. Vet inte ni vem som äger katten eller hunden så vet inte vi det heller.

Problem med lösspringande katter inom bostadsområden, går att komma till rätta med genom att föreningen själva kan skriva in bestämmelserna om att till exempel katter inte får hållas utomhus utan tillsyn inom området. Kom ihåg att även fastighetsägaren har ett stort ansvar.

Mer om hundar och katter hittar du i menyn till vänster.

Så här hanterar vi din anmälan

Bygg- och miljöförvaltningen gör en bedömning av din anmälan. Om förvaltningen bedömer att en olägenhet föreligger ställs krav på djurägaren/verksamhetsutövaren att vidta åtgärder. En kopia av din anmälan skickas till djurägaren/verksamhetsutövaren som får yttra sig över uppgifterna i din anmälan.

Publicerad: 2015-01-27