Vatten och avlopp

VA-verket ansvarar för kommunens vatten- och avloppsreningsverk.
Avgiften betalas enligt kommunens VA-taxa.

Kommunalt och enskilt avlopp

Boende i tätorterna har kommunalt vatten och avlopp. Enskilda avlopp finns ofta på landsbygden och i fritidshus.

Enskilt dricksvatten förekommer också på landsbygden och i fritidshus.

 

Anmälan om autogiro för VA/renhållning.

 

 

Din toalett är ingen papperskorg!

Här kan du läsa om vad man inte får spola ned i toaletten

Kontakt


Östhammar Direkt
Tel 0173-860 00

e-post


VA-chef
Roy Andersson
Telefon  0173-861 97
e-post

 

Eventuell vattenläcka


Om du hör brus från vattenledningar eller ser
onaturliga vattensamlingar som kan vara
orsakade av skada på vattenledningar.
Kontakta kundtjänst
0173-864 50 eller
efter kontorstid 018-10 39 00

VA-taxa


VA-taxa 2015

ABVA 09 se här
(allmänna bestämmelser)

Relaterad information

Länk till Svenskt Vatten