Renare hav - act4mybalticseaAct4myBalticSea är ett internationellt projekt som arbetar för ett renare vatten i Östersjön. Östhammars kommun är en av deltagarna.

Här kan du titta på en en film som visar hur vi jobbar med bland annat avlopp.

En känslig kust

Övergödningen gör att Östersjöns ekosystem skadas. Den innebär att ett överskott av näringsämnen tillförs kusten, vilket leder till syrebrist i vattnet, giftig algblomning och förändrade av havsmiljöer. EU- projektet Act4myBalticSea arbetar för att minska övergödningen i Östersjön genom lokala aktioner och för att öka förståelsen för vattenmiljön bland allmänheten.

Tre länder samarbetar

Projektet pågår i tre år, mellan 2010–2012. Det finansieras till 75 procent av EU och 25 procent av kommunerna Östhammar, Norrtälje, Nystad i Finland och Pihtla i Estland.

Hämta information och broschyrer

Gå till den gemensamma webben för act4mybalticsea

Publicerad: 2014-04-16

Kontakt


Projektledare
Teresia Wengström, projektledare för EU-projektet Renare hav, Act4mybalticsea
Telefon: 070-250 83 13
teresia.wengström@osthammar.se