Trafik och infrastruktur

 

Färjetrafik, båt, bil, buss, tåg och bredbandstrafik. Att ha väl fungerande kommunikationer är viktigt både idag och när vi planerar vårt samhälle inför framtiden. Här kan du läsa om kommunens arbete med gator, vägar och infrastruktur.

Upplands lokaltrafik är trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Uppsala län.

En av de viktigaste vägarna för vår kommun, länsväg 288 håller på att breddas och byggas om de kommande åren.

Du kan följa arbetet genom att klicka dig vidare till Trafikverket.