Projekt, nätverk, samarbete

Vi arbetar internationellt på flera sätt. Vi deltar i olika internationella projekt och nätverk och samarbetar med våra vänorter i 7 EU-länder.

Vi är också medlemmar i UBC - Union of Baltic Cities www.ubc.net , en samarbetsorganisation med över 100 städer/kommuner i Östersjöområdet.

Publicerad: 2010-10-01