Vi ska bli bättre på service

Undersökningen ”Kommunens kvalitet i korthet” genomfördes 2011 av Sveriges Kommuner och Landsting.

I undersökningen deltog 160 kommuner och resultatet har presenterats i en rankning.

Bättre och snabbare service

- Resultatet visar att vi måste förbättra oss avsevärt vad gäller servicegrad och tillgänglighet, säger Peter Nyberg, kommunchef. 80 % av våra medborgare uppfattade att de fick ett gott bemötande via telefon.  52 % av våra medborgare fick svar inom två arbetsdagar när de skickade en enkel fråga. Medelvärdet i undersökningen ligger på 74 %. Vi vill lyfta detta mätvärde till 75 % om ett år och till 100 % om två år.

Kundtjänsten ska vara "en väg in"

- Medelvärdet i undersökningen ligger på 81 %. Vi vill nå upp till 100 % om ett år, berättar Peter Nyberg vidare. Jag har gett Gun Klang, kanslichef och personalchef  och näringslivschef Ulf Andersson i uppdrag att ta fram ett förslag till en kommungemensam servicetjänst med arbetsnamnet Östhammar Direkt.  Även projektledare Margaretha Sjöberg Boström ingår i projektgruppen.

Start 2013

En utökad arbetsgrupp ska tillsättas för att till den 24 maj 2012 presentera ett första utkast för kommunstyrelsens arbetsutskott. Den 1 januari 2013 ska Östhammar Direkt vara på plats och startklar.

Publicerad: 2012-04-18

Kontakt

 

Peter Nyberg, kommunchef
Telefon: 0173-86128
Mobil: 070-206 95 44

 

Gun Klang, personalchef
Telefon: 0173-86265
Mobil:  070-547 78 55

Ulf Andersson, näringslivschef
Telefon: 0173-86085
Mobil: 070-629 60 85

 

Margaretha Sjöberg Boström
Mobil: 070-349 99 48