Hälsofrämjande hembesök

Erbjudande om hälsofrämjande hembesök till alla som är 80 år och äldre i Östhammars kommun

Socialnämnden har beslutat att erbjuda hembesök till alla som är 80 år och äldre i Östhammars kommun. Detta gäller personer som inte har kontakt med kommunens äldreomsorg.

Syftet med hembesöket är att erbjuda ett hälsosamtal med information  om risken för fallolyckor och fallförebyggande åtgärder. Vi informerar även om kommunens olika  verksamheter, tjänster och aktiviteter som främjar hälsa och underlättar vardagen. Den skriftliga informationen som lämnas hittar du till höger.

Publicerad: 2015-05-11