Socialförvaltningen

Socialkontoret är ett serviceorgan för socialnämnden och dess verksamhet.
Kontoret svarar för ledning och övergripande planering, utveckling, uppföljning, utvärdering och samordning.

Socialförvaltningen finns på Kyrkogatan 14 i Östhammar.
Postadress: Box 36, 742 21 Östhammar.
Telefon växel 0173-860 00.

Varje person har enskild e-postadress som du skapar genom att ange fornamn.efternamn@osthammar.se

 
Socialchef
Kenneth Lindholm
0173-862 23

Vård och omsorgschef
Mojgan Alimadad
0173-862 30

Chef för Individ & familjeomsorg
Geli Lytter
0173-861 16
Administrativ chef
Margareta Borgström
0173-861 14
 
 

 

   

 

Publicerad: 2014-01-08