Gå till innehållet

Riktlinjer för upphandling i Östhammars kommun inklusive direktupphandling

Kommunfullmäktige antog 2021-04-27 en inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun. Denna riktlinje beskriver hur Östhammars kommuns nämnder och verksamheter ska genomföra upphandlingar och avrop samt direktupphandlingar i enlighet med kommunens policy.

Ersätter tidigare version Riktlinjer KS-2017-6.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
9 maj 2018
Senast uppdaterad
22 april 2021
Typ
Riktlinjer