Gå till innehållet

Vård och omsorg

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att hantera en ökad smittspridning gör vi ytterligare åtgärder.

Förhindra smittspridning

Förhindra smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

  • Stanna hemma och begränsa sociala kontakter vid symptom på sjukdom. 
  • Vänta minst två dygn efter du har blivit frisk innan du går till jobbet eller skolan.

Sammanfattning om vad vi gör

  • Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. I samband med det ser vi över och identifierar särskilt viktiga funktioner.
  • Vi planerar också för att vid behov kunna att isolera smittade personer på äldreboenden och gruppbostäder.
  • Alla verksamheter har fått en påminnelse om vikten av att följa de basala hygienrutinerna.
  • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar.
  • De olika verksamheterna ser över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Vi har gett samma information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av socialnämnden. 

Senaste nytt!

Datum Nyhet
14/5 Förtydligad rekommendation om skyddsutrustning vid vård av riskgrupper
27/4 Kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg ska granskas
15/4 Samlar personal och kompetens för äldre sjuka
9/4 Deltidsboendes rätt till hemtjänst begränsas
19/3 Inställda aktiviteter inom Socialförvaltningen
16/3  Besöksstopp införs vid närvård- och korttidsenheten
13/3  Socialförvaltningen inför besöksstopp vid äldreboenden

Psykisk hälsa i kristid

Frågor och svar

Bekräftade fall av covid-19

Region Uppsala svarar för statistiken kring antal smittade i Uppsala län. Från och med den 16 april redovisar de bekräftade fall kommunvis. Folkhälsomyndighet svarar för statestiken för antala smittade i hela Svergie.  Följ statestiken här

Vård eller inte?

Till samlad information om Coronaviruset

Relaterade länkar