Arbete & sysselsättning

Enheten för arbete och sysselsättning har ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

 

Vårt mål är att erbjuda personer som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden arbete, praktik och sysselsättning. Detta gör vi genom ett varierat utbud av anpassade verksamheter, vägledning, coachning, information, motivering samt praktikplatser både internt och externt.

 

Vägen in till Enheten för arbete och sysselsättning går genom:

Arbetsförmedlingen,

Försäkringskassan,

Socialförvaltningen,

Vuxenutbildningen.

 

Utvärdering av projektet United Action

Här kan du läsa utvärderingen av projektet United Action, ett samverkansprojekt finansierat av Samordningsförbundet i Uppsala Län. Utvärderingen består av två delar, en socioekonomisk del och en samverkansdel. syftet med den socioekonomiska utvärderingen är att i bred och långsiktig mening beskriva de samhällsekonomiska effekterna av projektet. syftet med en samverksansutvärdering är att beskriva och analysera projektet ur ett samverkansperspektiv och föreslå hur det kan utvecklas.

Publicerad: 2014-09-10

Kontakt

Enheten för arbete och sysselsättning

Enhetschef
Aktivitetscenter

Anna-Karin Bexelius
Telefon: 0173 - 867 83


Enhetschef
Daglig Verksamhet
Marina Oskarsson
Telefon: 0173 - 867 96

 

Enhetschef
Kommunservice
Pär-Olof Olsson
Telefon: 0173 - 867 91