Arbete & sysselsättning

Enheten för arbete och sysselsättning har ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

 

Vårt mål är att erbjuda personer som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden arbete, praktik och sysselsättning. Detta gör vi genom ett varierat utbud av anpassade verksamheter, vägledning, coachning, information, motivering samt praktikplatser både internt och externt.

 

Vägen in till Enheten för arbete och sysselsättning går genom:

Arbetsförmedlingen,

Försäkringskassan,

Socialförvaltningen,

Vuxenutbildningen.

Publicerad: 2015-02-09

Kontakt

Enheten för arbete och sysselsättning

Enhetschef
Aktivitetscenter

Anna-Karin Bexelius
Telefon: 0173 - 867 83


Enhetschef
Daglig Verksamhet
Marina Oskarsson
Telefon: 0173 - 867 96

 

Enhetschef
Kommunservice
Pär-Olof Olsson
Telefon: 0173 - 867 91