Arbete & sysselsättning


Här kan du läsa om lediga jobb i kommunen och se vilket stöd du kan få om du är arbetslös.

Att ha ett arbete är viktigt för både individen och samhället. Om du av olika anledningar behöver hjälp så är du välkommen till oss.

Kommunens enhet för arbetsmarknad och sysselsättning samarbetar bland annat med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vuxenutbildningen.

 

Utvärdering av projektet United Action

Här kan du läsa utvärderingen av projektet United Action, ett samverkansprojekt finansierat av Samordningsförbundet i Uppsala Län. Utvärderingen består av två delar, en socioekonomisk del och en samverkansdel. syftet med den socioekonomiska utvärderingen är att i bred och långsiktig mening beskriva de samhällsekonomiska effekterna av projektet. syftet med en samverksansutvärdering är att beskriva och analysera projektet ur ett samverkansperspektiv och föreslå hur det kan utvecklas.

Publicerad: 2014-05-23

Kontakt

Enheten för arbete och sysselsättning

Enhetschef
Aktivitetscenter

Anna-Karin Bexelius
Telefon: 0173 - 867 83


Enhetschef
Daglig Verksamhet
Marina Oskarsson
Telefon: 0173 - 867 96

 

Enhetschef
Kommunservice
Pär-Olof Olsson
Telefon: 0173 - 867 91