Pågående projekt

Entreprenörskap i skolan

Under hösten 2012 startade projektet ”Entreprenörskap i skolan” där målet är att stärka kontakterna mellan skolan och arbetslivet och det entreprenöriella förhållningssättet hos elever, lärare samt skolledare.

Projektet finansieras av mervärdesavtalet som slutits mellan Östhammars kommun, Oskarshamns kommun och SKB. Projektet pågår mellan augusti 2012 till augusti 2015.

Läs mer om Entreprenörskap i skolan

Kontakt:
Anna Steinwall
Processledare Entreprenörskap i skolan
Telefon: 070-248 54 83
anna.steinwall@osthammar.se


Teknikcollege Uppland

Östhammars kommun, Tierps kommun och Uppsala kommun, tillsammans med företag i regionen, arbetar för att etablera Teknikcollege Uppland. Projektet finansieras av mervärdesavtalet som slutits mellan Östhammars kommun, Oskarshamns kommun och SKB. Tre skolor inom Teknikcollege Uppland är nu cerifierade och dessa är: Wilhelm Haglunds gymnasium i Gimo, Produktions- och processteknik på Vuxenutbildningen i Gimo samt teknikprogrammet på Högbergsskolan i Tierp.

Läs mer om Teknikcollege Uppland

Kontakt:
Margaretha Sjöberg Boström
Processledare, Teknikcollege
Telefon: 070 - 349 99 48
margaretha.sjoberg.bostrom@osthammar.se

Vård- och Omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege i Uppsala län är inte en geografiskt placerad utbildning utan en samverkan mellan olika utbildningar och arbetsgivare. Syftet är att tillsammans skapa utbildningar med hög kvalitet och goda utvecklingsmöjligheter för anställda inom vård och omsorg.
Idag finns två certifierade lokala Vård- och omsorgscollege i Uppsala län: Uppsala kommun och Östhammars kommun.

Läs mer om vård och omsorgscollege i Uppsala län

Läs mer om vård- och omsorgsprogrammet på Bruksgymnasiets hemsida

Kontakt:
Vård- och omsorgscollege Uppsala län
Kontaktperson Monica Söderström
Telefon: 076-830 57 41
E-post: monica.soderstrom@regionuppsala.se

Vård- och omsorgscollege Östhammars kommun
Kontaktperson Christina Hanson
Telefon: 0173-86230
E-post: christina.hanson@osthammar.se

  

Publicerad: 2013-12-10