Gå till innehållet

Sommarjobb och sommarpraktik

Ett jobb eller en praktik under sommaren är det perfekta sättet att skaffa erfarenhet inför framtiden och börja bygga på ditt CV.

Det finns några olika sommarjobb att söka inom kommunen. För ungdomar i årskurs 9 eller årskurs 1 eller 2 på gymnasiet finns det möjlighet att söka sommarpraktik där du får prova på ett jobb tillsammans med en handledare.

Sommarjobba på tekniska förvaltningen

Sommarjobb inom enheten för gator och fastigheter på tekniska förvaltningen är en möjlighet för ungdomar som är skrivna i Östhammars kommun. I 3 eller 5 veckor under sommaren får ungdomar arbeta med skötseln av kommunens gator och allmänna parkytor. För arbetet betalas en lön, som för närvarande är 73-109 kr/timme beroende på ålder. Sista ansökningsdag är 21 april.

Till annonsen för och söka sommarjobb på tekniska förvaltningen 

Sommarjobba på socialförvaltningen

Sommarjobb inom vård och omsorg är en möjlighet för vem som helst som är minst 18 år gammal (undantag finns) att jobba inom vården. Du kan välja att jobba inom många olika verksamheter inom vård och omsorg, och får en avtalsenlig lön. Ansök senast 31 maj.

Till  annonsen för och söka sommarjobb inom vård och omsorg

Sommarpraktik

Sommarpraktik är en arbetsmarknadsinsats för kommunens ungdomar i årskurs 9 eller årskurs 1 och 2 på gymnasiet som vill prova på ett jobb tillsammans med en handledare. Praktikanterna ersätter inte de som är anställda utan är en extra resurs med anpassade arbetsuppgifter. Det är viktigt att våra ungdomar får prova hur det är att jobba.

Arbetsperioden är två veckor och ersättningen är 50 kr/tim för dig som går i 9:an och 60 kr/tim om du är gymnasieelev. Sista ansökningsdag 31 mars.