Gå till innehållet

Samverkan med Gästrike Vatten

Den 1 maj 2017 kommer VA-verksamheten i Östhammars kommun att anslutas till Gästrike Vatten. Det betyder att Gästrike Vatten kommer att sköta all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk.

Den största skillnaden för dig som bor i Östhammars kommun är att du får två fakturor: en från Östhammars kommun för renhållning och en från Gästrike Vatten för vatten- och avlopp.

Det är till Gästrike Vatten du ska kontakta om du har frågor om VA, vill ha hjälp eller göra en felanmälan.

Telefon: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Har du frågor?

Gästrike Vatten och Östhammars kommun finns på plats:

25 mars i Alunda, centrum, klockan 10-14

28 mars i Öregrund, Hamntorget, klockan 14-18

1 april i Östhammar, Rådhustorget, klockan 10-14

4 april i Gimo, torget, klockan 14-18

22 april i Österbybruk, torget, klockan 10-14

Du kan läsa mer på Gästrike Vattens webbplats

Publicerad
1 mars 2017
Senast uppdaterad
1 mars 2017
Ämne
Gästrike Vatten AB