Gå till innehållet

Forsmarks skola blir Vattenfallgymnasiet

Efter en turbulent tid är den nya regin för Forsmarks skola klar. Skolan byter namn till Vattenfallgymnasiet och drivs från och med nu i samarbete med ABB Industrigymnasium. I och med förändringen upphör Östhammars kommuns huvudmannaskap för verksamheten. Vi önskar varmt lycka till och ser fram emot ett fortsatt fint samarbete kring våra utbildningar.

 

 Fredrik Jansson, rektor för skolan, pustar ut. Det har varit många turer kring Forsmarks skola sedan Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) i november 2016 meddelade att de inte längre skulle driva Forsmarks skola.
  – Till en början handlade det om att hitta lösningar som kunde möjliggöra att elever som påbörjat sin utbildning hos oss skulle kunna slutföra den. Parallellt startade arbetet med att hitta en långsiktigt hållbar lösning, för att skolan skulle kunna vara kvar, berättar Fredrik.
Överlevnadsviljan var stark och tillsammans med personalen prövades många idéer, bland annat att driva skolan som ett kooperativ. 
  – Vägen har kantats av många med- och motgångar. Det har varit en otroligt lärorik process med både hopp och förtvivlan. Nu är jag så nöjd med att ha en lösning på plats som möjliggör helt nya perspektiv för vår verksamhet, säger Fredrik. 

Nytt elevboende byggs 

Under hösten 2018 inleddes diskussioner med entreprenören Fredrik Svensson, ägare av ABB Industrigymnasium, och Vattenfall AB, som klev fram och blev samarbetspartners. Plötsligt fanns alla förutsättningar, för att kunna driva skolan vidare.
  – I december i fjol godkände Skolinspektionen skolans teknikprogram och vi var äntligen på banan igen, säger Fredrik.
Nu blickar han framåt och kan planera för utveckling på ett helt nytt sätt. Verksamheten och det 15 man starka arbetslaget på Vattenfallgymnasiet ska flytta till det nya bolaget, Forsmarks gymnasium AB som är ett systerbolag till bolaget som driver ABB Industrigymnasium.
  – Nu vill vi få i gång riksrekrytering igen då vi kan erbjuda 48 utbildningsplatser per år, säger Fredrik.
Ett nytt elevboende ska byggas i Forsmarks bruk, bredvid skolan. Nya och utökade samarbeten etableras.
  – Bland annat med Uppsala universitet, som bland annat har utbildning i kärnkraftteknik, och med Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU), som ska bygga ett nytt laboratorium i Forsmark, berättar Fredrik.
Han ser ett brett kursutbud framför sig och att skolan i framtiden ska kunna leverera utbildningar till fler än till kärnkraftsindustrin, exempelvis utbildningar med inriktning på sol, vind och vatten samt utbildning i smarta system, exempelvis energi- och användaroptimering.


Det finns starka band 

I och med förändringarna, då Forsmarks skola blir Vattenfallgymnasiet, upphör avtalet med Östhammars kommun som varit huvudman för skolans verksamhet sedan 1992.
  – Lärarnätverk och relationer behålls liksom uppskattade samarbeten som vi har, säger Fredrik.
Det handlar exempelvis om Teknikkvällar för elever i årskurserna 5-9 och sommarkursen Teknik för alla, där även Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) och Sandvik AB ingår i samarbetet.
  – Det finns starka band mellan våra tre gymnasieskolor Vattenfallgymnasiet, Wilhelm Haglunds gymnasium, Bruksgymnasiet och aktörerna bakom dem och vi fortsätter att jobba tillsammans för att stimulera intresset för teknik- och naturvetenskapliga studier, säger Fredrik.
Zara Järvström, verksamhetschef på Bruksgymnasiet, håller med.
  – Vi har ett brett utbud av gymnasieprogram i vår kommun och skolorna kompletterar varandra på ett bra sätt. Jag önskar Vattenfallgymnasiet varmt lycka till och ser fram emot ett fortsatt fint samarbete, säger hon.


Nya utmaningar 

Så mycket vila blir det inte i sommar för Fredrik och hans medarbetare på Vattenfallgymnasiet. Uppskattningsvis 18 nya elever ska tas emot i augusti och till dess ska verksamhetsövergången vara klar. Att få en ny arbetsgivare och huvudman för verksamheten innebär även en hel del praktiskt arbete.
  – Vi har haft mycket stöd från Östhammars kommun och från Forsmarks Kraftgrupp AB. Det är lätt att ta saker för givet i långvariga relationer. Nu ska vi ta fram egna rutiner för allt, säger han.
Han är lättad över att äntligen kunna tänka framåt och känner sig tacksam över medarbetarnas lojalitet, förståelse och tillit.
  – Det har varit många turer och vi har gått igenom mycket tillsammans, Behållningen av det är ett riktigt bra team, säger Fredrik.
Nu ser han fram emot nya utmaningar när det inte längre är världen mot dem, exempelvis vardagliga konflikter om vem som ska diska kaffemuggarna som lämnats kvar.
  – Det är med stor ödmjukhet jag närmar mig det nya, säger Fredrik Jansson, rektor på Vattenfallgymnasiet.

Kontakter

Publicerad
30 juni 2020
Senast uppdaterad
30 juni 2020
Ansvarig organisation
Sektor bildning