Gå till innehållet

Uppsala brandförsvar

Östhammars kommun samverkar i en gemensam räddningsnämnd med Tierps och Uppsala kommuner.

Vad vi gör

Uppsala brandförsvar ansvarar för räddningstjänst, brandtillsyn, tillstånd och tillsyn gällande brandfarliga och explosiva varor i de tre kommunerna. De ansvarar också för information och utbildning i brandsäkerhet samt sotning/rengöring och brandskyddskontroll. Uppsala brandförsvar tar också fram underlag till räddningsnämnden och följer upp och genomför nämndens beslut.

Läs mer på Uppsala brandförsvars hemsida

Politisk ledning

Styrs av Räddningsnämnd.

Ledning

Kontakta Uppsala brandförsvar

Uppsala brandförsvar
75375 Uppsala
T: 018 - 727 30 00
brandforsvaret@uppsala.se