Gå till innehållet

Integrationsarbete

Här har vi samlat nyheter inom ämnet integration i Östhammars kommun

Sökes: Hjärterum med egen ingång! 3 januari 2017

Kommunen söker nu personer som vill hyra ut privata bostäder till kommunen, som i sin tur hyr ut dem till nyanlända med uppehållstillstånd. Hyresgästerna kan vara ensamstående, par eller familjer beroende på vilken bostad som hyrs ut.

Under förra året sökte nära 163 000 flyktingar asyl i Sverige. Av dessa tar Östhammars kommun emot 85 personer med permanent uppehållstillstånd under 2016 och under år 2017 är motsvarande mottagande 101 personer. Kommunen lanserar nu kampanjen ”Sökes: Hjärterum med egen ingång!” för att hitta bostäder till de nya kommuninvånarna. Modellen för kampanjen är lånad från Uppsala kommun, med deras goda minne, och har gett goda resultat där.

Mål med kampanjen ” Sökes: Hjärterum med egen ingång!”

– Vi hoppas att med vi den här kampanjen får fler i Östhammars kommun att vilja hyra ut boende till nyanlända som är i akut behov av tak över huvudet.  Det är alla kommuners ansvar att med gemensamma krafter se till att alla nyanlända har någonstans att bo. Det regleras även i den nya bosättningslagen som trädde i kraft i mars 2016 som tillskriver varje kommun i Sverige ett antal personer att ta emot under året, säger Peter Nyberg, kommundirektör i Östhammars kommun.

– Vi är dessutom i stort behov av alla som kommer till oss. Dels för att säkra fortsatt befolkningsökning i kommunen och dels för att arbetsgivarna skriker efter arbetskraft. Vi har inte råd att inte ge våra nyanlända kommuninvånare en bra start och välkomnande i vår kommun. En bostad är första steget på den resan, säger Peter Nyberg.

Boendetyper som är av intresse

– Vi är intresserade av att hyra lägenheter, attefallshus eller del av hus med egen ingång, kök och toalett/badrum. Boendet ska ha åretruntstandard och högst cirka två kilometer till närmsta busshållplats. Alla storlekar på boenden är av intresse, säger Anna-Karin Bexelius, chef för Introduktionsenheten, vid Enheten för arbete och sysselsättning, som ansvarar för det första mottagandet i kommunen.

– Den som vill hyra ut sin bostad skriver ett hyresavtal med kommunen på minst sex månader. Vi i vår tur skriver ett andrahandskontrakt med hyresgästen. Hyresgästen betalar sin hyra till oss medan den som hyr ut får sin hyra direkt från kommunen. Det här är ett tryggt och säkert sätt att hyra ut sin bostad på.

Östhammars kommuns nya invånare

– De nyanlända personer som kommer till kommunen är från ett flertal olika länder. Många som kommer just nu talar arabiska och samtliga som kommer till oss på Introduktionsenheten har fått uppehållstillstånd för att stanna i Sverige, säger Anna-Karin Bexelius.

Relaterade länkar:

Läs mer och lämna intresseanmälan om att hyra ut bostad till nyanlända

Sök ekonomiskt stöd för civilsamhällets integrationsarbete 31 augusti 2016

Under år 2016 avsätts 350 000 kronor för stöd till civilsamhällets integrationsarbete i Östhammars kommun. Under åren 2017-2019 avsätts årligen 4 000 kronor per nyanländ vuxen till civilsamhällets integrationsarbete.

Föreningar, kyrkor, samfund och andra aktörer inom civilsamhället kan söka ekonomiskt stöd till projekt/initiativ på integrationsområdet. Ansökningar kan komma in kontinuerligt under året till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Beredning inför beslut om stöd sker löpande i en beredningsgrupp med sakkunniga från Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen. Ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas genom hela processen och inför beslut om stöd.

Märk ansökan "Integrationsstöd" och skicka den till:

Östhammars kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 66
742 21 Östhammar

Det går även bra att skicka in din ansökan via e-post:

kulturochfritidsnamnden@osthammar.se

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Relaterade länkar

Bidragsvillkor

Forum för integration - kraftsamling kring kommunens integrationsarbete 10 maj 2016

Den 3 maj ägde uppstartsmötet för Forum för integration rum på Knutmassomuséet i Gimo. Över 60 personer från flera olika föreningar, studieförbund, kyrkor och samfund, hembygdsföreningar och engagerade privatpersoner närvarade och bidrog med sina erfarenheter på integrationsområdet.

Under kvällen diskuterades möjligheter, utmaningar och framtida samarbeten på integrationsområdet och vi fick ta del av ett antal goda exempel från bland andra Upplands idrottsförbund, Harg/Östhammar FF och Furuhöjdskyrkan.

Varmt tack alla som deltog!

Kommunen lanserade i samband med uppstartsmötet den nya informationsportalen om integration, se länk nedan. Där samlas all information på integrationsområdet såsom kontaktpersoner, aktiva föreningar, stöd att söka, flyktingmottagande och hur du som vill kan hjälpa till. Sidan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.

Om du som förening eller annan aktör som arbetar aktivt med integrationsprojekt har information som saknas på informationsportalen får du gärna mejla länken till er hemsida till kommunens arbetsmarknads- och integrationsstrateg Helene Ulman Lilja.

 

Relaterade länkar

Samlingssida om integrationsarbetet i kommunen

Påbörjad
30 maj 2016
Senast uppdaterad
3 januari 2017
Ansvarig organisation

Kontakta oss