Gå till innehållet

Mottagande av nyanlända flyktingar

Den aktuella flyktingsituationen kräver ett engagemang från såväl nationella som regionala och lokala aktörer. Här samlar vi information om vårt arbete i frågan.

Vi söker bostäder till nyanlända 4 april 2016

Östhammars kommun söker 1:a handskontrakt för nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd.

Kontrakten måste löpa på minst 2 år och lägenheten bör finnas nära en busshållplats. Vi söker lägenheter, ej rum för inneboende, helst 1:or eller större lägenheter.

Om du vill veta mer eller vill anmäla en tänkbar lägenhet är du välkommen att höra av dig till Introduktionsenheten, Östhammars kommun

Avslutning av evakueringsboendet 18 mars 2016

Det tillfälliga evakueringsboendet i Östhammar kommer att avslutas den 31 mars.

De sista boende på det tillfälliga evakueringsboendet i Östhammar har nu flyttat ut. Enligt Migrationsverket kommer det troligtvis inga nya boende under mars månad. 

Evakueringsboendet kommer att vara öppet till mars 22 januari 2016

Evakueringsboendet för asylsökande som finns i Östhammar kommer att vara öppet fram till den sista mars i år eftersom det fortfarande finns ett behov av platserna.

Ett tillfälligt boende som kommunen ansvarar för

Evakueringsplatser är tillfälliga boendeplatser där asylsökande vanligtvis bor en kortare period tills Migrationsverket har ordnat plats på ett asylboende.

Korsdraget stänger insamling av gåvor till flyktingar 17 december 2015

Det har funnits ett stort engagemang och det är många som har skänkt gåvor till de boende. Nu stänger insamlingen eftersom det har kommit in så mycket gåvor att det är fullt.

Det är Svenska kyrkan och Missionskyrkan som har samlat in kläder och andra gåvor på Korsdraget i Östhammar. Nu är det fullt och de har inte möjlighet att ta emot mer. Det är genom Missionskyrkan som gåvorna delas ut till de som bor på evakueringsboendet.

Inget besked från Migrationsverket

De som bor på evakueringsboendet just nu är samma personer som först flyttade in den 24-25 november. Migrationsverket är fortsatt under hög belastning och kan inte lämna några klara uppgifter om vad som händer framöver. Migrationsverket har varit på besök vid boendet och vi har löpande kontakt med myndigheten, som gör allt de kan för att arbetet ska gå framåt.

Samhället fortsätter att stötta på olika sätt, vi har bland annat upprättat kontakt med frivilligorganisationer, vårdcentral, folktandvård och apotek för att de boendes behov ska lösas så enkelt som möjligt.

Många nyanlända i skolan ska inte påverka kvaliteten 2 december 2015

Skolorna i Östhammars kommun, liksom i övriga Sverige, tar emot ovanligt många nyanlända elever just nu. Men det kommer inte att påverka skolans kvalitet säger Lisbeth Bodén, chef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Under hösten började 39 nyanlända ungdomar i skolan i Östhammars kommun. I Barn- och utbildningsförvaltningens budget, som lades förra året i november, hade den siffran uppskattats till mellan 10 och 15 under hela året.

- Det var ingen som förväntade sig de här ovanligt stora flyktingströmmarna så vi har inte budgeterat eller organiserat för en ökning av nyanlända elever, säger Lisbeth Bodén. Men kommunen får en viss ersättning från migrationsverket för våra asylsökande barn och ungdomar.

Eftersom en del av mottagandet i kommunen inte görs av kommunen själv utan av privata HVB-hem samt familjehem är det svårt för Barn- och utbildningsförvaltningen att uppskatta antalet kommande asylsökande elever till skolorna. Trots det är Lisbeth Bodén säker på att kvaliteten i skolan för övrig verksamhet inte kommer att påverkas.

- Vår prioritering är att organisera och anställa den personal vi behöver för att tillgodose behoven, säger hon.

Vuxna och barnfamiljer inflyttade i evakueringsboendet 26 november 2015

Under den här veckan har de första asylsökande flyttat in i evakueringsboendet i Östhammar. Totalt har 40 personer kommit och bland dem finns flera barnfamiljer.

 - Inflyttningen har gått bra och Migrationsverket tyckte att det var ett bra mottagande och boende vi ordnat, säger Birgitta Söderberg, projektsamordnare för evakueringsboendet.

Så kan du hjälpa till

Det är många som vill hjälpa till och därför har vi inlett ett samarbete med Frösåkers församling i Svenska kyrkan och Östhammars Missionskyrka. Om du vill hjälpa till på något sätt så kan du ta kontakt med kyrkorna, som vi har en dialog med.

Kontakt

Frösåkers församling
Siw Ölmelid, diakon

Missionskyrkan
Yvonne Göransson, pastor
Tel. 072 733 2080

De första asylsökande flyttar in 23 november 2015

På tisdag, den 24 november, kommer de första asylsökande att flytta in på evakueringsboendet i Östhammar.

Det var två veckor sedan Migrationsverket meddelade att de behövde platserna som Östhammars kommun erbjudit. Kommunen har under den här tiden förberett boendet, slutit avtal med lokala företag om exempelvis mat och städtjänster och inlett dialog med ideella föreningar.

– Det är glädjande att så många vill hjälpa till och vi har inlett ett samarbete med föreningar och församlingar som vi kommer att arbeta med om vi ser att det finns ett behov av ideella krafter eller insamlingar, säger Birgitta Söderberg, projektsamordnare.

Tillfälligt boende

Det är Migrationsverket som ansvarar för att ordna boende till asylsökande i Sverige men myndighetens boendesituation är idag akut och de har bett landets kommuner om hjälp. Evakueringsplatser är tillfälliga boendeplatser där asylsökande vanligtvis bor under några dagar tills Migrationsverket har ordnat plats på ett asylboende.

Evakueringsboendet i Östhammar består av 40 platser. Det finns ingen möjlighet att ta emot besök från allmänheten vid boendet. 

Vi öppnar evakueringsplatser för asylsökande 11 november 2015

Migrationsverket har nu meddelat att de behöver använda de evakueringsplatser som finns i Östhammars kommun. Boendet, som ligger i Östhammar, öppnar troligen i slutet på november.

- Sveriges kommuner måste dela på ansvaret och hjälpa till i den här ansträngda situationen. Vi har möjlighet att erbjuda de här platserna och då vill vi göra det, säger Peter Nyberg, kommunchef. 

Ett tillfälligt boende som kommunen ansvarar för

Migrationsverket ansvarar för att ordna boende till asylsökande i Sverige men myndighetens boendesituation är idag akut och de har bett landets kommuner om hjälp. Evakueringsplatser är tillfälliga boendeplatser där asylsökande vanligtvis bor under några dagar tills Migrationsverket har ordnat plats på ett asylboende.

Den här veckan skriver vi ett avtal med Östhammars Sportklubb om att hyra vandrarhemmet för det tillfälliga boendet. Vi vet i dagsläget inte hur länge boendet kommer att vara öppet. Vi planerar för att kunna erbjuda platserna fram till sista januari.

Informationsträff 11 och 18 november

Kom till våra informationsträffar om du har frågor och funderingar. Vi har en träff den 11 november, och en den 18 november, där representanter från kommunen deltar.

11 november

Tid: 18.30-19.30
Plats: Kommunhuset, rum Gräsö, Stångörsgatan 10 Östhammar

18 november

Tid: 18.30-19.30
Plats: Kommunhuset, rum Gräsö, Stångörsgatan 10 Östhammar

Mer information

Du kan läsa mer om kommunala evakueringsplatser på Migrationsverkets webbplats

Mer information om asylprocessen och svar på de vanligaste frågorna finns på Migrationsverkets webbplats

Vi förbereder möjliga evakueringsplatser för asylsökande 22 oktober 2015

Östhammars kommun har meddelat Migrationsverket att vi har möjlighet att erbjuda 50 platser för asylsökande i ett tillfälligt boende.

Evakueringsplatserna, som ibland också kallas  akutboenden, skulle i så fall bli tillfälliga boendeplatser i kommunens regi. Det finns inget beslut på att använda dessa platser men kommunen har meddelat att möjligheten finns.

Om Migrationsverket beslutar att ta platserna i anspråk har kommunen meddelat att vi behöver två veckor att iordningställa lokalerna innan några asylsökande flyttar in.

-  Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att ge de som söker asyl tak över huvudet. Vi vet ännu inte om platserna kommer att användas utan vi avvaktar besked från Migrationsverket, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande. 

Du kan läsa mer om kommunala evakueringsplatser på Migrationsverkets webbplats

Mer information om asylprocessen och svar på de vanligaste frågorna finns på Migrationsverkets webbplats

Mer information publiceras om det blir aktuellt att starta upp de tillfälliga boendeplatserna.

Möte om flyktingar med kyrkor och föreningar 15 oktober 2015

Idag samlades representanter från Östhammars kommun, kyrkor och ideella föreningar på kommunkontoret för att hitta goda samarbeten och lösningar för mottagandet av flyktingar.

–  Det handlar om att vara så bra förberedda som möjligt om frågan kommer från Länsstyrelsen eller från Migrationsverket, som nu har ett enormt stort tryck på sig. Och vi måste förbereda oss tillsammans; kommun, myndighet och civilsamhälle, säger Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Med på mötet var, förutom Jacob Spangenberg, bland andra Peter Nyberg, kommunchef, representanter från Socialförvaltningen. samt Lasse Levén, pastor och föreståndare för Furuhöjdens kyrka. Den 12 september var Lasse Levén med och packade en lastbil ner till Ungern och de syriska flyktingarna för att dela ut 950 paket med förnödenheter, varma kläder, hygienartiklar, filtar, sovsäckar, tält, kex, hårt bröd med mera. Två personer från församlingen var med och delade ut hjälpen vid den serbiska gränsen.

– Lidandet är stort så det är viktigt att vi träffas. Vi måste hitta arbetssätt där vi kan ta tillvara och använda kronor och andra resurser på bästa sätt. I det akuta nuläget handlar det om att vara öppna för ett mottagande men vi måste även prata om integrationen. Människor som kommer hit måste få möjlighet att leva ett liv värt att leva, säger Lasse Levén.

Vi inventerar sängplatser för flyktingar 24 september 2015

Den aktuella flyktingsituationen kräver ett engagemang från såväl nationella som regionala och lokala aktörer. Just nu är behovet av korttidsboenden för nyanlända flyktingar stort och Östhammars kommun arbetar med att inventera möjliga korttidsboenden för nyanlända flyktingar i kommunen.

Det handlar om tillfälliga platser för asylsökande på exempelvis hotell, Bed & Breakfast, pensionat, vandrarhem, campingplatser och stugbyar.

- Det är viktigt att myndigheter samverkar när mer omfattande händelser äger rum. Såväl näringsliv som det civila samhället är viktiga aktörer när kommunen mobiliserar. I det här fallet vi har tagit Boka Uppland till hjälp, berättar Peter Nyberg, kommunchef.

Migrationsverket har bett kommunerna om en sammanställning av boenden som vid behov skulle kunna tas i användning för korttidsboenden för nyanlända flyktingar. De boenden som Migrationsverket efterfrågar är platser som inkluderar boende och mat alternativt boenden med möjlighet till självhushåll.

Kontaktuppgifterna till de aktörer som framkommer vid inventeringen kommer att lämnas över till Migrationsverket. Om sedan Migrationsverket har ett behov gör myndigheten en överenskommelse med aktuell aktör.

Påbörjad
1 september 2015
Senast uppdaterad
4 april 2016
Ansvarig organisation
Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Kommunstyrelsen