Gå till innehållet

Sopdispens

Om du äger eller använder ett hus som ingen bor i finns det möjlighet att söka dispens från skyldigheten att lämna ditt hushållsavfall.

Får du dispens innebär det att du inte behöver betala hushållsavfallshämtning för det huset. Men grundavgiften är du alltid skyldig att betala, vilket bestäms av renhållningstaxan.

För att få dispens behöver du ha giltiga skäl. Ange dina skäl i ansökningsblanketten under rubriken "Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning".

Gäller din dispens för mindre än 1 år ska du söka det hos Östhammar Direkt via telenummer 0173-86 000 och inte via knappen nedan.

3. Att hänvisa till källsortering och kompostering

Dispens från avfallshämtningen kan inte ges om du uppger källsortering och kompostering som skäl.

Du kan istället söka miljöserviceabonnemang. Det innebär att kompostering utförs på den egna fastigheten och hämtning av brännbart hushållsavfall sker 1 gång i månaden. 

Kontakta oss