Gå till innehållet

Altaner

Det kan krävas bygglov för altaner beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver normalt inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som tillbyggnad eller nybyggnad. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Exempelvis när altanen byggs på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen.

En bedömning om bygglov krävs eller inte måste göras i varje enskilt fall

Höjden och storleken på din altan är avgörande om bygglov krävs. Höjden mäts från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida.

Exempel på altan som inte kräver bygglov:

På en- och tvåbostadshus får altanen maximalt vara 1,8 m hög, om du vill ha ett staket räknas inte staketet in i höjden. Vill du däremot ha ett plank får planket inte överstiga 1,8 m från marken. Altan, staket och plank får inte hamna längre ut från huset än 3,6 m. Om planket, staketet eller altanen byggs närmare tomtgräns än 4,5 m krävs medgivande från samtliga ägare av grannfastigheten, ett skriftligt medgivande är att rekommendera. Kommunen kan inte ge ett sådant medgivande.

OBSERVERA: Om din byggnad har ett särskilt värdefullt värde i historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv kan alla åtgärder gällande altan, staket och plank vara bygglovspliktiga. För att få svar om din byggnad har ett sådant värde kan du kontakta kommunen.

Skärmtak, inglasade uteplatser, murar och plank kräver oftast bygglov.

 

Kontakta Östhammar Direkt innan du vidtar en åtgärd om du är osäker på om den är befriad från bygglovsplikt eller inte. Läs gärna mer på Boverkets hemsida, där det finns flera exempel och med skisser, länk finns till höger.

Kontakter