Gå till innehållet

Pågående detaljplanearbete

Här hittar information om kommunens arbete avseende detaljplaner.

1. Alla pågående detaljplaner

Här kan du ta del av  pågående planarbeten.

Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen 12 juli 2019

Detaljplan för del av fastigheten Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen, Östhammar är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Snesslinge 12:225 12 juli 2019

Detaljplan för fastigheten Snesslinge 12:126 är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019

Snesslinge 12:126 12 juli 2019

Detaljplan för fastigheten Snesslinge 12:126 är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Österbybruk 8:1 27 juni 2019

Detaljplan för fastigheten Österbybruk 8:1, Torget, Österbybruk är på samråd mellan 1 juli - 11 augusti 2019.

Centrumvägen, Marma 3:14 23 november 2018

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda är på samråd mellan 26 november - 17 december 2018.

Klev 3:27 m.fl. 7 september 2018

Samrådshandlingar tas fram.

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda) 16 augusti 2018

Antagandehandlingar tas fram

Stenskär 1:1, del av 18 januari 2019

Beslut om antagande planeras i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019.

Sandika Norra 9 juli 2018

Antagandehandlingar tas fram

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 9 juli 2018

Granskningshandlingar tas fram

Björnhålsskogen, Alunda 9 juli 2018

Granskningshandlingar tas fram

2. Detaljplaner ute på programsamråd

Just nu finns inga deltajplaner ute på programsamråd.

3. Detaljplaner ute på samråd

Här listas alla detaljplaner som för tillfället är ute på samråd

Österbybruk 8:1 27 juni 2019

Detaljplan för fastigheten Österbybruk 8:1, Torget, Österbybruk är på samråd mellan 1 juli - 11 augusti 2019.

Snesslinge 12:126 12 juli 2019

Detaljplan för fastigheten Snesslinge 12:126 är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Snesslinge 12:225 12 juli 2019

Detaljplan för fastigheten Snesslinge 12:126 är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019

Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen 12 juli 2019

Detaljplan för del av fastigheten Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen, Östhammar är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

4. Detaljplaner ute på granskning

Här listas alla detaljplaner som för tillfället är ute på granskning

5. Detaljplaner för antagande

6. Beviljade planbesked

Kontakta oss