Gå till innehållet

Pågående detaljplanearbete

Här hittar information om kommunens arbete avseende detaljplaner.

1. Alla pågående detaljplaner

Här kan du ta del av  pågående planarbeten.

Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen 12 juli 2019

Detaljplan för del av fastigheten Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen, Östhammar är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Snesslinge 12:225 12 juli 2019

Detaljplan för fastigheten Snesslinge 12:126 är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019

Snesslinge 12:126 12 juli 2019

Detaljplan för fastigheten Snesslinge 12:126 är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Österbybruk 8:1 27 juni 2019

Detaljplan för fastigheten Österbybruk 8:1, Torget, Österbybruk är på samråd mellan 1 juli - 11 augusti 2019.

Centrumvägen, Marma 3:14 23 november 2018

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda är på samråd mellan 26 november - 17 december 2018.

Klev 3:27 m.fl. 7 september 2018

Samrådshandlingar tas fram.

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda) 16 augusti 2018

Antagandehandlingar tas fram

Stenskär 1:1, del av 18 januari 2019

Beslut om antagande planeras i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019.

Sandika Norra 9 juli 2018

Antagandehandlingar tas fram

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 9 juli 2018

Granskningshandlingar tas fram

Björnhålsskogen, Alunda 9 juli 2018

Granskningshandlingar tas fram

Kontakta oss