Gå till innehållet

Miljömål 2016-2018

5. Giftfri miljö

Mål

I Östhammars kommun ska ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället, inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Kemikalier och miljögifter i vår kommun

Mycket av arbetet med att minska kemikalieanvändningen påverkas av nationella och beslut och lagstiftningar. Men vi har också i vår kommun möjlighet att påverka vår närmiljö. Bland annat genom att sanera förorenade områden. Vi kan minska vår egen kemikalieanvändning och byta ut kemikalier mot mindre farliga.

Luft och vatten

Miljögifter och kemikalier finns idag överallt på jordklotet och det visar tydligt att både luften och vattnet på jorden är viktiga länkar mellan geografiskt skilda system. Det som släpps ut på ett ställe kan landa någon annanstans. På vissa platser, exempelvis där industrier och bensinstationer har legat, finns föroreningar i marken, i sjöbotten eller i grundvattnet.

Kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader riskerar att hamna i miljön, och kan tas upp av växter, djur och oss människor. För vissa ämnen är halterna i miljön för höga och orsakar redan problem för människor och miljö.

Forskningen tar hela tiden fram mer kunskap om ämnens farliga egenskaper. Miljöbalkens produktvalsprincip är en bra grund för alla. Den innebär att alla som använder kemiska produkter som kan vara farliga för hälsan eller miljön måste byta ut dem om de kan ersättas med mindre farliga alternativ.

Kontakta oss