Gå till innehållet

Miljömål 2016-2018

6. Uppföljning

Hållbarhetsbokslut

Varje år följer vi upp och utvärderar arbetet mot de beslutade fokusområdena och miljömålen i ett hållbarhetsbokslut.

Miljökvalitet och vårt arbete

I första hand ska hållbarhetsbokslutet bygga på kunskap om och utvärdering av vårt arbete. Till grund för uppföljningen ligger främst beslutade styrtal. Andra uppföljningsmått och kunskap om åtgärder som gjorts under året i riktning mot miljömålen ska också vägas in.

Hållbarhet i flera delar

Vi har också antagit en Policy för hållbar utveckling. Den kommer att kompletteras med flera delar inom social hållbarhet. Redan idag följer vi arbetet inom social hållbarhet, så dessa delar vägs också in i kommunens hållbarhetsbokslut.

Lokalt arbetet och omvärldsanalys

Syftet är också att lyfta in åtgärder, projekt och annat som företag, föreningar och invånare gjort under året i linje med miljömålen, i hållbarhetsbokslutet. Även regionala och nationella indikatorer, mätserier och trender vägas in i analysen. Tillsammans kan dessa delar ge en bredare bild av miljökvaliteten i kommunen.

 

Hållbarhetsbokslutet presenteras i samband med kommunens årsredovisning.

 

Kontakta oss