Gå till innehållet

Markanvisning

Direktanvisning:

Detta kan tillämpas när endast en exploatör är intresserad av ett område. Detta kan ske vid större projekt eller när kommunen vill tillgodose en särskild ide som kan vara intressant för kommunen.

Anbudsanvisning:

När det finns flera exploatörer intresserade av ett markområde så kan en anbudsanvisning ske. På detta sätt kan kommunen få in flera förslag. Kommunen tar fram ett förfrågningsunderlag. Underlaget innehåller specifika krav och urvalskriterier som till exempel upplåtelseformer, bebyggelse, service och kostnader. När en markanvisning tas fram kan exploatörer ta del av ett förfrågningsunderlag på kommunens hemsida. Därefter kan intressenter lämna in anbud, förslag och skisser. Kommunen utvärderar inkomna anbud och fattar ett markanvisningsbeslut där en eller flera exploatörer utses. Slutligen tecknas ett markanvisningsavtal med vald exploatör.

Markanvisningstävling:

Markanvisningstävling kan användas i områden som kräver en viss utformning med hänsyn till plats eller ändamål. Kommunen tar fram ett program med olika kriterier som exploatören ska uppfylla. Kriterierna kan bestå av viss arkitektur, nytänkande eller innovativa lösningar som är av relevans för förslaget.

1. Aktuella markanvisningar

Här finner du som exploatör information om aktuella markanvisningar i kommunen.

2. Kommande markanvisningar

Här finner du som exploatör information om kommande markanvisningar.

3. Intresseanmälan

Kontakta oss