Gå till innehållet

Svar på motion från Pär-Olof Olsson (M) om ny nämnd och förvaltningsorganisation i Östhammars kommun

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till svar från Jacob
Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S).

Motion inlämnad av Pär-Olof Olsson (M)

Publicerad
2 maj 2019
Senast uppdaterad
2 maj 2019
Typ
Motioner