Gå till innehållet

Planbesked

Ett planbesked innebär en förfrågan till kommunen om att inleda en detaljplaneprocess. Ett positivt planbesked innebär att kommunen anser att det är intressant att utreda området vidare för planläggning. Detta innebär alltså inte ett slutgiltigt ställningstagande om lämplig markanvändning. Det finns alltså sällan mer information än att utreda frågan om ny detaljplan. Mer information kommer i ett senare skede då förslag på ny detaljplan presenteras för allmänheten, det vill säga i samrådsskedet. Då kommer handlingar att publiceras på hemsidan under pågående detaljplanearbete och således inte finnas kvar under denna flik.

Pågående planbesked under handläggning och avslagna planbesked publiceras inte på hemsidan.

Det är inte alltid som en detaljplaneprocess påbörjas efter ett beviljat planbesked utan det beror på om planbeställaren vill påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

I Östhammars kommun är ett positivt planbesked giltigt i två år om inte planbeställaren valt att påbörja ett detaljplanearbete. Om inget detaljplanearbete påbörjats inom denna tid behöver en ny begäran om planbesked lämnas in. Om du vill påbörja en ny detaljplaneprocess och om du har frågor om hur det går till är du välkommen att kontakta kommunen för mer information.

Följande planbesked har beviljats och är aktuella

Skoby 2:41 20 februari 2019

Snesslinge 12:126 20 februari 2019

Ed 23:1 "Nya förskola" 13 december 2018

Österbybruk 8:1 13 december 2018

Snesslinge 12:225 13 december 2018

Östhammar 38:7 13 december 2018

Mårtensboda 1:1 13 december 2018

Öregrund 5:7 13 december 2018

Kategori

Organisation