Gå till innehållet

Ed 23:1 "Nya förskola"

Syftet är att utöka byggrätten för den förskola som den äldre detaljplanen medger.

 

Planbeskedet beviljades 2018-08-29

 

Området är markerat med rött

Publicerad
13 december 2018
Senast uppdaterad
13 december 2018
Typ
Planbesked