Gå till innehållet

Mårtensboda 1:1

Syftet är att möjliggöra för en flerbåtshamn.

 

Planbeskedet beviljades 2018-01-17

 

Område markerat med rött

 

Detaljplanearbetet är påbörjat och utredning pågår.

Publicerad
13 december 2018
Senast uppdaterad
13 december 2018
Typ
Planbesked