Gå till innehållet

Öregrund 5:7

Syftet är att se över byggrätten och huvudmannaskapet.

 

Planbesked beviljades 2017-09-13

 

Området är markerat med rött

Publicerad
13 december 2018
Senast uppdaterad
13 december 2018
Typ
Planbesked