Gå till innehållet

Skoby 2:41

Syftet är att möjliggöra för bostäder.

 

Planbeskedet beviljades 2017-03-08

Området är markerat med rött

 

Detaljplanearbetet är påbörjat och utredning pågår.

 

Publicerad
20 februari 2019
Senast uppdaterad
20 februari 2019
Typ
Planbesked