Gå till innehållet

Snesslinge 12:126

Syftet är att möjliggöra för bostäder

 

Planbeskedet beviljades 2017-01-11

 

Området är markerat med rött

 

Detaljplanearbetet är påbörjat och utredning pågår.

Publicerad
20 februari 2019
Senast uppdaterad
20 februari 2019
Typ
Planbesked