Gå till innehållet

Styrmodell för Östhammars kommun

Detta styrdokument beskriver övergripande hur kommunen leds och styrs, hur arbetet planeras och följs upp samt hur insatser och ansvar fördelas mellan förtroendevalda politiker och de olika förvaltningsorganisationerna.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
10 maj 2021
Senast uppdaterad
10 maj 2021
Typ
Styrdokument