Gå till innehållet

EU-val 2019

Söndag 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Gör din röst hörd

Att rösta är det viktigaste verktyg du har som medborgare för att kunna påverka de politiska beslut som rör dig. Vilka ska få ditt förtroende att styra i Europaparlamentet de kommande fem åren? 

1. Vad är Europaparlamentet?

Europaparlamentet består av 751 folkvalda ledamöter, 20 av dem har valts i Sverige.

Det är medborgarna i de 28 EU-länderna som i allmänna val har röstat fram de 751 ledamöterna i Europaparlamentet.  

Genom Europaparlamentsvalet avgör medborgarna medlemsländerna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Läs mer på riksdagens webbplats för EU-information.

Det här är Europaparlamentetlänk till annan webbplats

Vad gör EU?

EU-länderna har kommit överens om att samarbeta i olika frågor, till exempel handel, miljö och jordbruk. Som grund för samarbetet finns de EU-lagar som länderna kommer överens om och som gäller i hela EU. EU:s budget bygger på medlemsavgifter. Det mesta av pengarna går tillbaka till länderna som stöd och bidrag.

 Detta gör gör EU - riksdagens webbplats för EU-information

Film - Så funkar EU

Här får du en kort introduktion till vad Europeiska unionen är och fakta om hur EU fungerar i stora drag. (Speltid 3 minuter)