Gå till innehållet

Föreningsstöd att söka

11. Östhammars kommun

Östhammars kommun har medel avsedda för integrationssatsningar via föreningslivet och avser alla typer av föreningar.

 

Sök stöd från Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Östhammar, för boende och besökare. Mer information finns i länken nederst på sidan.

 

Sök ekonomiskt stöd för civilsamhällets integrationsarbete i kommunen

Under år 2016 avsätts 350 000 kronor för stöd till civilsamhällets integrationsarbete i Östhammars kommun. Under åren 2017-2019 avsätts årligen 4 000 kronor per nyanländ vuxen till civilsamhällets integrationsarbete.

Föreningar, kyrkor och samfund och andra aktörer inom civilsamhället kan ansöka om ekonomiskt stöd till projekt/initiativ på integrationsområdet. Ansökningar kan inkomma kontinuerligt under året till Kultur- och fritidsnämnden. Beredning inför beslut om stöd sker löpande i en förvaltningsövergripande beredningsgrupp med sakkunniga från Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen. Ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas genom hela beredningsprocessen och inför beslut om stöd. 

Märk ansökan "Integrationsstöd" och skicka den till:

Östhammars kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 66
742 21 Östhammar

eller via mejl till:

kulturochfritidsnamnden@osthammar.se

Mer information finns i länken nedan.

Välkommen att kontakta oss för mer information!