Gå till innehållet

Föreningsstöd att söka

6. Länsstyrelsens §37-medel

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner enligt § 37 och § 37a i (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Information om medlens olika utlysningar finns i länken nedan.

§ 37-medlen avser insatser och samverkan som bidrar till att skapa beredskap och underlätta etableringen 2016-2017.

§ 37a-medlen avser ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.