Gå till innehållet

Föreningsstöd att söka

8. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) bidrag kan sökas för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet. Bidrag fördelas till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer
  • internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+
  • projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism