Gå till innehållet

Olika myndigheters ansvar

Sveriges kommuner

Kommunerna i Sverige ansvarar för

  • mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige
  • praktisk hjälp i samband med bosättning
  • undervisning i svenska för invandrare samt samhällsorientering
  • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
  • förskola, skola och fritidshem
  • socialt stöd och service.

Vad Östhammars kommun har åtagit sig att göra 

1 mars 2016 trädde den nya anvisningslagen i kraft. Lagen syftar till att Sveriges kommuner ska dela ansvaret för att ta hand om de flyktingar som fått uppehållstillstånd och som idag befinner sig på Migrationsverkets boenden. Kommuntalet för mottagandet är  44 st  under 2019. Hur många personer en kommun ska ta emot beror bland annat på kommunens storlek, arbetsmarknadsläget och hur många nyanlända och ensamkommande man tidigare tagit emot. Utöver kommuntalen tar Östhammars kommun också emot ensamkommande barn. 

Från det att Migrationsverket fattat ett beslut om anvisning har kommunen två månader på sig att ordna en bostad och ta emot den nyanlände och kommunen och vi behöver nu hitta bostäder för att täcka de ökade behoven. Som privatperson kan du hyra ut din bostad till kommunen, som i sin tur hyr ut den till nyanlända med uppehållstillstånd.

Enheten för arbete och sysselsättning och Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att de kommunala insatserna kommer igång så snabbt som möjligt och håller en god kvalitet, så att språkinlärning och kunskap om det svenska samhället underlättar en tidig etablering i arbetsliv och samhällsliv. Kommunen har också ett brett samarbete med ideella organisationer som stödjer integration och etablering i kommunen.

Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för:

  • Uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.  Läs mer på Migrationsverkets webbplats. Där finns bland annat statistik och allmän information om den aktuella flyktingsituationen i Sverige. Du kan också läsa om vilka former av boende som finns för den som söker asyl.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar för att:

  • Samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i landet
  • Ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände.