Gå till innehållet

Så kan du hjälpa till

Flera former av insatser som hjälper

Ett stort antal biståndsorganisationer och frivilliga gör fantastiska insatser i de länder som nu drabbas särskilt hårt av krig och konflikter. Du som privatperson kan stödja med ekonomiska bidrag.

Här i vår kommun kan du ställa upp som frivillig och göra insatser genom lokala, ideella organisationer och olika trossamfund, tillsammans med kommunen. Vi arbetar alla gemensamt i denna fråga.

Bli kontaktperson eller god man

Hör av dig till socialförvaltningen om du vill bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem. Du kan också anmäla dig för att bli god man. En god man hjälper ensamkommande barn med ekonomi och i kontakter med myndigheter.

Ställföreträdande förälder

Du kan också anmäla dig för att bli "särskilt förordnad vårdnadshavare" alltså en ställföreträdande förälder som ansvarar för barnet som fått permanent uppehållstillstånd och som fortfarande inte fyllt 18 år.

Goda förebilder ger snabbare integration

En av de viktigaste uppgifterna i flyktingmottagandet att hitta former för en snabb och stabil integration i samhället. Särskilt för ensamkommande barn är det viktigt med goda förebilder och engagemang för en positiv utveckling i det nya hemlandet.

Idrottsföreningar, andra föreningar och enskilda initiativ kan med andra ord göra en stor skillnad. 

Idébank med lokala exempel på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har samlat praktiska exempel, tips på arbetssätt, metoder och samverkan inom asyl- och flyktingmottagande, etablering och integration, både på kort och lång sikt.

Läs mer om idébanken

Projektet Kulturkompis – make friends through culture

Projektet Kulturkompis ger nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviterer tillsammans. Exempelvis på konsert, bio eller museum. 

Projektet är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända. 

Läs mer om projketet Kulturkompis

 

Intresseanmälan för att bli kontaktfamilj/kontaktperson 15 mars 2016

Anmäl intresse för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson till Socialförvaltningens verksamhet.

Kontakter