Gå till innehållet

På gång i kommunen

Här samlar vi  viktiga frågor för kommunen. Det kan vara stora, strategiska frågor och olika typer av projekt.

Projekt Nya Skolan

Syfte
Frösåkersskolan i Östhammar behöver renoveras och byggas ut för att klara framtidens krav på skolverksamheten. Planen är att det ska finnas plats för 600 elever på skolan när projektet är avslutat. Läs mer om det senaste om Projekt Nya Skolan. 

Tidplan
Projektet startade under hösten 2016. 

Kontakt
Lisbeth Bodén och Helen Åsbrink

FÖP Alunda

Arbetet med fördjupningen pågår och just nu befinner vi oss i den första fasen (förarbeten). Du kan redan nu bidra i arbetet genom att klicka dig vidare och svara på en enkel enkät (9 frågor). Enkätsvaren blir en del av underlagsmaterialet till den samrådshandling som förväntas vara klar vid årsskiftet.

Dina bidrag i den fortsatta processen av fördjupningsarbetet är viktigt och vi uppkattar ditt engagemang. 

Läs mer på fördjupningsarbetet

Kontakt

Torsten Blomé 

Slutförvaret i Forsmark

Sedan 2011 pågår prövningar för att SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) dels vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Sedan 2014 pågår även prövningar för att SKB vill bygga ut det befintliga SFR (Slutförvar för använt kärnbränsle). Kommunen spelar en avgörande roll i båda dessa prövningar eftersom de planerade anläggningarna omfattas av det kommunala vetot i miljöbalken.  I Östhammars kommun bildades i samband med platsundersökningen en slutförvarsorganisation med uppgift att följa utvecklingen av slutförvaret och bevaka kommunens intressen.

Läs mer om arbetet på projektets hemsida

Kontakt

Marie Berggren