Gå till innehållet

Kommunen i siffror

Det här är ett urval av fakta om kommunens invånare. Se dokumenten längst ner på sidan för ännu mer fakta om Östhammars kommuns invånare. 

Befolkningsförändring 2006-2016

ÅrFolkmängdFödelseöverskottFlyttningsöverskott
2006 21435 -23   -152
2007  21421  -59  41 
2008  21434  -43  52 
2009  21391  -76  35 
2010  21373  -31  13 
2011  21387  -44  18 
2012  21262  -44  56 
2013  21352  -30  -81 
2014  21374  -50  120 
2015  21563  10  180 
2016  21822  -30  288 

Folkmängd uppdelat på ålder

 ÅlderMän (%)Kvinnor (%)Totalt (%)
0-6 8 8
7-15 
16-19 
20-24 
25-44  21  21  21 
45-64  26  27  27 
65-79  20  20  20 
80- 

Fördelning av befolkning i kommunen

 Folkmängd 2016Folkmängd 2010 Förändring
Alunda  2547 2359  188 
Dannemora  226  213  13 
Gimo  2771  2688  83 
Hargshamn  292  321  -29 
Skoby, del av  145  149  -4 
Öregrund  1608  1620  -12 
Österbybruk  2358  2273  85 
Östhammar  4778  4618  160 
Utanför tätort  7091  7132  -35 

Kommunfakta Statistiska centralbyrån, SCB 2017 14 juni 2017

Kommunfakta Statistiska centralbyrån, SCB. SCB:s Kommunfakta ger övergripande information om Östhammars kommun och dess invånare.

Kommunfakta per ort SCB 2017 14 juni 2017

Fakta om kommunen uppdelat på orter