Gå till innehållet

På gång i kommunen

Här samlar vi  viktiga frågor för kommunen. Det kan vara stora, strategiska frågor och olika typer av projekt.

4. Slutförvaret i Forsmark

Sedan 2011 pågår prövningar för att SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) dels vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Sedan 2014 pågår även prövningar för att SKB vill bygga ut det befintliga SFR (Slutförvar för använt kärnbränsle). Kommunen spelar en avgörande roll i båda dessa prövningar eftersom de planerade anläggningarna omfattas av det kommunala vetot i miljöbalken.  I Östhammars kommun bildades i samband med platsundersökningen en slutförvarsorganisation med uppgift att följa utvecklingen av slutförvaret och bevaka kommunens intressen.

Kontakt

Marie Berggren